Şah dağ

Dağların şahı

Zəfər zirvəsi

Zəfər Günü Xatirəsinə

Bazardüzü

Azərbaycanın ən yüksək zirvəsi

Yarıdağ

En yüksək 5ci dağ

Dəlidağ

Azərbaycanın hündür zirvələri

Murovdağ

Cəbhə rolu oynayan dağ

Hinaldağ

Şahdağ silsiləsinin baş zirvəsi

Gamışdağ

Sərhəd dağ

Babadağ

Ziyarətgaha çevrilmiş dağ

Niyaldağ

Nial dağ