MƏLUMATSIZ QALMAYIN

Qayayadırmanma festivalı

24.09.2023

Təbii relyefdə marşrut hazırlığı kursları

02.02.2024

TƏDBİRLƏR

07.10.2023 - 08.10.2023

Qayayadırmanma Festivalı

06.02.2024 - 13.02.2024

“Təbii relyefdə marşrutların tərtibçisi (qurucusu)” kursu